Kallelse till SGAs årsmöte

Kl. 18 den 16.e mars

SGAs årsmöte för verksamhetsåret 2021.

 

Plats: Microsoft teams

Tid: kl. 18:30

Inbjudna: Samtliga fullvärdiga medlemmar som erlagt avgift för år 2021/2022. Länk kommer att skickas ut till medlemmarna i god tid innan vi email. Rösträtt har ambassadör för regionen eller av denne person utsedd ersättare.

Medlemmar röstar alltså inte direkt utan via sin ambassadör, precis som i alla SGAs årsmöten.

Nedan finner ni årsmöteshandlingar.