Greenbladet

Greenbladet är en facktidning som främst riktar sig till golfanläggningars banpersonal, fotbollens anläggningspersonal och alla andra som är intresserade av grönyteskötsel. Tidningen är ett utvecklande forum för såväl proffs som amatörer att skriva och debattera i såväl som att annonsera i. Varje nummer innehåller intressanta reportage, nya råd och rön kring skötsel och mycket mycket mer.
Greenbladet är en mycket uppskattad och betydande informationskälla för alla personer med anknytning till golfbane- och grönyteskötsel samt en kanal att sprida aktuella nyheter i.

Greenbladet kommer i 5 utgåvor. Upplagan är knappt 3000 ex och i vissa specialnummer upp till 4000 ex.

För att läsa senaste Greenbladet klicka här