Årets vinnare blev Loftahammars GK

Loftahammars Golfklubb är bevis på att även små föreningar kan åstadkomma stora ting. Golfklubben med en 9-håls bana i Smålands nordöstra hörn ser inte sin brist på storlek som ett hinder för varken klubbens utveckling eller engagemang i miljöfrågor. Den var först i Sverige att använda renat vatten från reningsverk för att vattna golfbanan. Tack vara ett samarbete med kommunen har de säkrat sin tillgång på bevattningsvatten och behöver inte längre fylla på dammarna med kommunalt vatten. Samtidigt gör de  en extra filtrering av det renade avloppsvattnet som annars skulle rinna direkt ut i Östersjön. Med en solcellsanläggning med över 250 paneler räknar klubben med att årligen tillverka 70 000 KWh el.  Med sin närhet till byn är golfklubben en central mötesplats för boende och gäster på orten. Klubbhuset delas mellan olika föreningar och används som fritidsgård under delar av året. Tack vara sin stora och små insatser i miljöfrågor såväl som samhällsengagemang tilldelas Loftahammars Golfklubb, SGA och SGFs Natur- och Miljöpris för 2021.     

 Stort grattis Loftahammars GK

Kommentarer

Fler artiklar