Utbildningar/resor

Idag består Sverige av cirka 470 golfklubbar. Fortlöpande behöver banorna utbilda befintlig personal samt kunna rekrytera välutbildad personal.

Idag anser fler och fler golfklubbar hur viktigt det är att ha kunnig personal. Greenkeeperns roll är a och o för din bana.

SGA:s målsättning är:

 

  • Höja Greenkeeperns status.
  • Höja kompetensnivån inom Greenkeeping, både nationellt och internationellt
  • Leverera utbildningar på högsta nivå.