Ekonomiutbildning

Utbildning 1

Vi jobbar med begreppen likviditet, kostnad, utgift, lönsamhet och förklarar skillnaden och hur de förhåller sig till varandra. Efter kursen skall deltagarna förstå och kunna ta rätt beslut i ekonomisk planering och kontroll samt i investeringar. Deltagarna får med sig material som kan användas som stöd på arbetsplatsen. Kursen riktar sig till den som har visst eller hela ekonomiska ansvaret för er verksamhet.

Förkunskaper: Inget krav på ekonomiska förkunskaper.

Pris: 1700 kr+ moms, inklusive lunch och fika båda dagarna.

Ingen kurs för närvarande

 

Utbildning 2

Vi jobbar med begreppen produktkalkylering, investeringskalkyler, lönsamhet och alternativkostnad. Efter kursen skall deltagarna förstå och kunna utarbeta väl underbyggda investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar. Deltagaren kommer att kunna presentera olika ekonomiska synsätt på kalkyler och beräkningar. Deltagarna får med sig material som kan användas som stöd på arbetsplatsen. Kursen riktar sig till den som har visst eller hela ekonomiska ansvaret för er verksamhet.

Förkunskaper: Ekonomiska förkunskaper från studier,yrkesliv eller genomgått utbildning 1

Pris: 1700 kr + moms, inklusive lunch och fika båda dagarna.

Ingen kurs för närvarande