Grundutbildning

Grundutbildningen (GUB) är ett första steg för dig som vill jobba inom grönytebranschen.

Kurserna hålls regionalt och mestadels under vintermånaderna.

Grundubildnignen följer en noga utarbetad kursplan av SGF och omfattas av 3 veckors utbildning.

 

Arbetsuppgifter på golfbanan

• Skötsel av golfbanans olika ytor
• Maskinunderhåll
• Viss fastighetsskötsel

Förkunskaper
För att på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen är det bra om eleven
antingen har
• erfarenhet från arbete på golfbanan, eller
• andra erfarenheter från lant- eller trädgårdsarbete

Kursavgift
13 000 kronor inklusive kursmaterial & mat, exklusive boende och resor.

Boende
Våra utbildningsställen kan erbjuda kostnadseffektivt boende. Mer info om detta skickas till dem som antas till utbildningen.

Utbildningsbidrag
Kommunerna har i de flesta fall bidrag för utbildning inom föreningslivet. Kontakta kommunen och kontrollera om bidrag kan erhållas.

AKTUELLA KURSER:

GUB 2017