Ledarskap och Kommunikation

En utbildningsserie för SGA:s medlemmar med inriktning  ledarskap, kommunikation och professionalism.

Ledarskap och Kommunikation (LoK) är en specialdesignad utbildning för medlemmarna i Swedish Greenkeepers Association (SGA). Syftet med utbildningen är att öka professionalismen inom yrket samt stärka SGAs medlemmar i deras roller som arbetsledare och kommunikatörer.

Utbildningens innehåll har arbetats fram i samarbete med SGAs utbildningsråd, styrelse och medlemmar och berör tre områden; ledarskap, kommunikation och professionalism.

Ledarskap: Hur vi fungerar i rollen som ledare både inom den egna organisationen och i externa kontakter. Ämnen som behandlas är bland annat personlig ledarstil och konfliktkunskap.
Kommunikation: Hur vi kommunicerar och presenterar information och idéer. Ämnen som behandlas är bland annat informationshantering, samtals- argumentationsteknik samt presentationsteknik.
Professionalism: Hur den professionella greenkeepern arbetar  på golfbanan. Ämnen som behandlas är bland annat verksamhetsplanering, etik och moral samt kundperspektivet.

Upplägget av utbildningen bygger på teorin om den lärande organisationen och den nya informationen anpassas så att den lätt kan förankras i deltagarnas dagliga arbete. Föreläsningarna kommer att varvas med grupparbeten, projektarbeten och presentationer.

De praktiska tillämpningarna medför att den nya kunskapen kan förankras direkt i det dagliga arbetet på golfbanan.

AKTUELLA KURSER:
JUST NU FINNS INGA AKTUELLA LOK KURSER