HMU (Högre Mekanikerutbildning)

Mekanikerutbildning

En utbildning som riktar sig till SGA medlemmar som har en grundläggande utbildning som mekaniker, erfarenhet av reperation och skötsel av grönytemaskiner eller liknande kunskapsbakgrund.

Ämnen som ingår i utbildninigen är bland annat hydraulik, elteknik, motorer, svetsning och materiallära.