Portugal 2019

Utbilda dig, upplev härlig golf och nätverka

Den 20-25 oktober går utbildningsresan till Portugal. Den innehåller utbildning, studiebesök och golfspel.

För utförlig info se bifogat dokument.