Medlemskap

SGA är en intresseorganisation inom grönytebranschen. SGA jobbar utifrån medlemmarnas intresse och är med att utveckla svensk greenkeeping.

Som medlem i SGA får du

• Medlemstidningen Greenbladet som är en (faktidning som inriktar sig på specifika ämen som rör grönyteskötsel) hem i brevlådan
• Möjlighet till utbildningar inom grönyteskötsel
• Tillgång till senaste nytt inom greenkeeping
• Tillgång till det internationella nätverk med kontakter och efrarenhet
• Erfarenhetsutbyte och kontakter med kollegor på andra klubbar
• Tillgång till SGA-webshop

 

Medlemsaktiviteter

Som medlem i SGA ges möjligheter att delta i utbildningar, seminarier, golftävlingar och andra möten på både riks- och i regionerna. Dessutom anordnas studiebesök och träffar kollegor emellan för att utbyta erfarenheter och kunskaper.