Kriterier

Kriterier

För att erhålla utmärkelsen skall föreslagen kandidat infria följande förutsättningar:
• vara medlem i SGA
• vara ansvarig för den direkta driften av en golfbana
• på sin bana arbeta med frågor som sammanhänger med natur- och miljövård
• visat intresse för utbildning för sig själv och sina medarbetare
• i banskötselarbetet beakta arbetsmiljöfrågor
• visat intresse för utveckling inom banskötselområdet
• arbetat för att utveckla den egna banan
• medverkat i kursverksamhet till gagn för kollegor inom golf baneskötsel

Förslag till kandidater

Till respektive SGA-Region Ambassadör ges förslag till kandidater lämnas från:
• banpersonal som är medlemmar i SGA
• golfklubbs styrelse eller bankommitté
• SGFs bankonsulenter
• från övriga SGA, GAF eller PGA medlemmar som anser att viss kandidaten är värdig

Utmärkelsen till Årets Greenkeeper delas ut i samband med SGAs årsmöte i mars. Nomineringar ska således vara inlämnade till regionerna och SGAs styrelse innan den 1/2 kommande år.