HMU 2023/24

Inställd pga för få deltagare.

 

 

Plats: Kunskapens Hus, Dingle
När: 2023 v47; 2024 v4 & 8 Kursmoment bifogas
Utbildningsledare: Richard Lundquist 072-462 46 63 richard.lundquist@munkedal.se På Kunskapens Hus, Dingle

Vad ingår: Pärm och anteckningsmaterial till varje deltagare. Bok i Motorlära. Böcker el och hydraulik samt instuderingsfrågor
Kaffe, lunch alla skoldagar samt start och avslutningsmiddag

Vi hänvisar till Håby Hotell och restaurang, 8 km från skolan tel 0524-232 10. Ange rabattkod: HMU

Kursintyg till godkända deltagare.

Anmäl dig här!

Kursinnehåll:

Mekanik

Tid (dagar): Helklass 0,25 dag/elev

 

Moment:

- Övervakningssystem sprutor, kalibrering, inställning.

 

Motorsågar & Röjsågar

Tid: Halvklass 1,0 dag/elev

 

Moment:

- Inställning förgasare, mm och säkerhet motor och röjsåg.
- Byte av koppling och annan service och inställning.

 

Oljor & smörjmedel

Tid: Helklass 0,5 dag/elev

 

Moment: Enlig föredragshållare, tex. livslängd, varför oljebyte, arbetstemperaturer, skillnad på olika oljor, miljöolja kontra mineralolja/syntetisk olja, oljans egenskaper, oljekvaliteter, mm.

 

Motorer

Tid: Halvklass 2,0 dag/elev

 

Moment:

- Plocka isär och ihop motor samt reflektioner och erfarenheter runt motorns funktion och uppbyggnad.
-  

Svetsning, Materiallära

Tid: Helklass 0,5 dag/elev Halvklass 1,5 dag/elev

 

Moment:

- Hållfasthet och materialval vid reparation
- Svetsning med Mig svets
- Gassvetsen
- Tig svetsning
-  

 

Investeringskalkyler

Tid: Helklass 0,5dag/elev

 

Moment:

- Varje elev skall ha gjort en egen investeringskalkyl.
- Elev skall få ett underlag för att kunna arbeta vidare med kalkyler på hemma plan.
- Ha lärt sig grunderna för Excel
-  

 

Presentationsteknik

Tid Helklass Kväll ca 4timmar

 

Moment:

- Varje elev skall ha lärt sig grunderna för hur man gör ett litet föredrag.
- Varje elev skall hålla ett litet föredrag.

 

Elteknik

Tid: Helklass 1,0 dag/elev Halvklass 1,5 dag/elev

 

Moment:

- Ellära allmänt
- Multimetern
- Grunder elektronik.
- Elschema teori/praktik
- Felsökning teori/praktik
-  

Hydraulik

Tid: Helklass 1,0 dag/elev Halvklass 1,5 dag/elev

Moment:

- Allmänt hydraulik
- Hydraulschema teori/praktik
- Pumpar/motorer olika sorter
- Filter sug/tryck
- Ventiler
- Kolvar uppbyggnad, byte av packningar
- Felsökning teori/praktik
- Hydrostaten inuti
-  

Klippaggregat

Tid: Halvklass 1,0 dag/elev

Med Hako

Moment:

- Klippfrekvens.
- Samt inställning och plock med aggregat.
- Plocka isär och ihop ett aggregat i stationssystem. 

Hybridfordon, elektronik, batterier

Tid: Helklass 1,0 dag/elev

Föreläsning om hybridfordon, elektronik, batterier.

Anmäl dig här!

 

Kommentarer