Utbildningar i höst och vinter

HMU (Högre Mekanikerutbildning)

Kunskapens Hus i Dingle erbjuder en teoretisk och praktisk plattform för att sköta klubbens maskinpark ekonomiskt. Under utbildningen ges möjlighet att fördjupa kunskaperna och ta del av nya rön inom specialområdet. Du får också tillämpa dina kunskaper praktiskt och i olika former av projektarbeten.

Plats: Dingle tre veckor,1 vecka i december, 1 vecka i januari samt 1 vecka i februari.

Förkunskaper: Sökande skall ha en grundläggande utbildning som mekaniker eller likvärdig utbildning, arbetat med reperationer av grönytemaskiner. Även annan mekanikerbakgrund på liknande maskiner är tillämplig för att beradas plats på utbildningen.

Deltagarantal: 8-16 deltagare, där minimumet är 8 deltagare för att utbildningen ska bli av!

Kursavgift: 23000 kr + moms, föreläsningar och kursmaterial ingår, men exklusive boende och resor.

Boende: Finns att boka på Håby Motell & restaurang. Bokas själv av respektive deltagare. Adressen är Håby Gård, 455 91 Munkedal, 0524-232 10. Ange Rabattkod: HMU.

Anmälan: Anmälan ska vara SGA tillhanda senast 20 oktober, 2017

ANMÄL DIG HÄR

 

Ekonomiutbildning 1 och 2

Utbildning 1

Vi jobbar med begreppen likviditet, kostnad, utgift, lönsamhet och förklarar skillnaden och hur de förhåller sig till varandra. Efter kursen skall deltagarna förstå och kunna ta rätt beslut i ekonomisk planering och kontroll samt i investeringar. Deltagarna får med sig material som kan användas som stöd på arbetsplatsen. Kursen riktar sig till den som har visst eller hela ekonomiska ansvaret för er verksamhet.

Förkunskaper: Inget krav på ekonomiska förkunskaper.

Pris: 1700 kr+ moms, inklusive lunch och fika båda dagarna.

Plats: Idrottens hus Stockholm. Onsdag 8 november kl 10-17 och torsdag den 9 november 9-15

Boende: Ordnas av eleven själv eller med hjälp av SGA. Eleven bekostar boendet själv.

ANMÄL DIG HÄR

Utbildning 2

Vi jobbar med begreppen produktkalkylering, investeringskalkyler, lönsamhet och alternativkostnad. Efter kursen skall deltagarna förstå och kunna utarbeta väl underbyggda investeringskalkyler och lönsamhetsberäkningar. Deltagaren kommer att kunna presentera olika ekonomiska synsätt på kalkyler och beräkningar. Deltagarna får med sig material som kan användas som stöd på arbetsplatsen. Kursen riktar sig till den som har visst eller hela ekonomiska ansvaret för er verksamhet.

Förkunskaper: Ekonomiska förkunskaper från studier,yrkesliv eller genomgått utbildning 1

Pris: 1700 kr + moms, inklusive lunch och fika båda dagarna.

Plats: Stockholm (plats anges senare). Tisdag den 5 december kl 10-17 och onsdag den 6 december 9-15

Boende: Ordnas av eleven själv eller med hjälp av SGA. Eleven bekostar boendet själv.

ANMÄL DIG HÄR

 

 

Kommentarer